Στην ακαδημία Coffeebrands Academy οι συμμετέχοντες έχουν την δυνατότητα να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να μάθουν όλα τα μυστικά για τις σωστές μεθόδους παρασκευής ενός πραγματικά ποιοτικού καφέ.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:

Κορίνθου 371 & Τριών Ναυάρχων

τηλ. 2610 879 111
info@coffeebrands-academy.gr
www.coffeebrands-academy.gr

enjoy...happy holidays!

 Στην ακαδημία Coffeebrands Academy οι συμμετέχοντες έχουν την δυνατότητα να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να μάθουν όλα τα μυστικά για τις σωστές μεθόδους παρασκευής ενός πραγματικά ποιοτικού καφέ.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:

Κορίνθου 371 & Τριών Ναυάρχων

τηλ. 2610 879 111
info@coffeebrands-academy.gr
www.coffeebrands-academy.gr

enjoy...happy holidays!

Enter your text here

Enter your text here

© Coffeebrands.sa All Rights Reserved 2017

© Coffeebrands.sa All Rights Reserved 2017

© Coffeebrands.sa All Rights Reserved 2017